Tortilla Espanola (V)

Traditional Spanish potato omelette